Voor het pastorale werk is de gemeente ingedeeld in zes wijken:
Drie wijken in Heeze, één wijk in Leende, één wijk in Maarheeze en één wijk in Sterksel.
Iedere wijk heeft een wijkcoördinator die het bezoekwerk in zijn/haar wijk organiseert.
De wijkcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de predikant en voor de contactpersonen.

Een contactpersoon heeft, namens de kerkelijke gemeente, de contactfunctie tussen kerk en gemeenteleden in een gedeelte van die wijk. Elk contactpersoon heeft tien tot twintig adressen.
Zij/hij onderhoudt direct contact met de gemeenteleden en de wijkcoördinator, bezoekt nieuw ingekomenen en brengt een bezoek bij bijzondere gelegenheden.
In overleg met de predikant en de wijkcoördinator kunnen b.v. extra bezoeken geregeld worden voor mensen die aangeven daaraan behoefte te hebben.

De wijkcoördinator vergadert samen met de ambtsgroep Dienst, organiseert wijkoverleg met de contactpersonen en wijkbijeenkomsten van gemeenteleden.

Wijk 1
Dorp Heeze ten zuiden van en inclusief Oudemolen en Kruis, Schoolstraat, Marijkelaan, Nicasiusstraat en Boschlaan.

Wijk 2
Dorp Heeze ten noorden van Oudemolen, Kruis, Schoolstraat en ten westen van de spoorlijn (Nieuwe Hoeven).

Wijkcoördinator:
Vacature

Wijk 3
Dorp Heeze ten noorden van Marijkelaan, Nicasiusstraat, Boschlaan en ten oosten van de spoorlijn (Weibossen en Engelse Tuin).

Wijk 4
Dorp Leende

Wijk 5 en 6
Dorpen Maarheeze, Soerendonk en Sterksel.