Predikant van de Protestantse Gemeente Heeze c.a. te Heeze is:
mevrouw Ds. Mirjam van Nie

Zij is te bereiken via:

telefoon: 040-2519790
e-mail: predikant@pgheeze.nl

Op maandag alleen voor noodgevallen.