Predikant van de Protestantse Gemeente Heeze c.a. te Heeze is:
mevrouw Ds. Mirjam van Nie

Zij is te bereiken via:

telefoon: 040-2519790
e-mail:

Op maandag alleen voor noodgevallen.

Ds. van Nie heeft vakantie van 13 juli tot en met 10 augustus.

In geval van nood kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden, die weten welke collega zal waarnemen.