De Kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers.

Tot de kerntaken van de Kerkenraad behoren:

  • Het formuleren van het beleid en het vastleggen hiervan in een beleidsplan
  • Het co√∂rdineren van taken
  • Afstemming tussen de diverse ambtsgroepen