De ambtsgroep ZWO (Zending en Werelddiaconaat) houdt zich namens de gemeente bezig met diaconale en missionaire projecten: plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Wereldwijd van karakter zijn vooral de projecten van Kerk in Actie, de ontwikkelingsorganisatie van de PKN. Deze geeft ondersteuning aan de partnerkerken, verspreid over de hele wereld, in hun missionaire en diaconale werk.

Samenstelling:
Mevrouw Atie Bracke
De heer Wouter Beelaerts (diaken: diaconie@pgheeze.nl)
Mevrouw Wilna Vogelaar
De heer Thom Slaats

contactpersoon ambtsgroep ZWO:
Mevrouw Atie Bracke
email: zwo@pgheeze.nl