Helaas hebben we de inzameling van voedsel voor de voedselbank tijdens de 40 dagen niet kunnen continueren.

Wat er al verzameld was heeft de voedselbank ontvangen. Later dit jaar willen we de inzameling hervatten.
De voedselbank heeft echter wel ondersteuning nodig, deze keer in de vorm van geld, zodat ze hun klanten coupons kunnen uitdelen.
Doet u mee?
Doneren kan op rekeningnr: IBAN NL66 RABO 0142 7876 20
T.n.v. voedselbank Geldrop- Mierlo