De ambtsgroep ZWO (Zending en Werelddiaconaat) houdt zich namens de gemeente bezig met diaconale en missionaire projecten: plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Wereldwijd van karakter zijn vooral de projecten van Kerk in Actie, de ontwikkelingsorganisatie van de PKN. Deze geeft ondersteuning aan de partnerkerken, verspreid over de hele wereld, in hun missionaire en diaconale werk.

Samenstelling:
Mevrouw Atie Bracke
De heer Pieter Bijleveld   (diaken)
Mevrouw Wilna Vogelaar
De heer Thom Slaats

contactpersoon ambtsgroep ZWO:
Mevrouw Atie Bracke
email:

Helaas hebben we de inzameling van voedsel voor de voedselbank tijdens de 40 dagen niet kunnen continueren.

Wat er al verzameld was heeft de voedselbank ontvangen. Later dit jaar willen we de inzameling hervatten.
De voedselbank heeft echter wel ondersteuning nodig, deze keer in de vorm van geld, zodat ze hun klanten coupons kunnen uitdelen.
Doet u mee?
Doneren kan op rekeningnr: IBAN NL66 RABO 0142 7876 20
T.n.v. voedselbank Geldrop- Mierlo