De ambtsgroep ZWO (Zending en Werelddiaconaat) houdt zich namens de gemeente bezig met diaconale en missionaire projecten: plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Wereldwijd van karakter zijn vooral de projecten van Kerk in Actie, de ontwikkelingsorganisatie van de PKN. Deze geeft ondersteuning aan de partnerkerken, verspreid over de hele wereld, in hun missionaire en diaconale werk.

Samenstelling:
Mevrouw Atie Bracke
De heer Pieter Bijleveld   (diaken)
Mevrouw Wilna Vogelaar
De heer Thom Slaats

contactpersoon ambtsgroep ZWO:
Mevrouw Atie Bracke
email:

kok SmallVrijdag 14 februari 2020 18.00 uur
in het protestants gemeentecentrum


Kosten: €7,50 per persoon
€20,00 per gezin

Opgave: intekenlijst in de consistorie
Of mail:

Opbrengt voor Stichting WeesGelukkig.