Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Vorming, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad
  • Zorg dragen voor seizoensprogramma en de keuze van het jaarthema
  • Organiseren van themabijeenkomst en gespreksavonden
  • Organiseren jaarlijkse startzondag, samen met de ambtsgroep Dienst
  • Organiseren overige activiteiten in het kader van het seizoensprogramma

Contactpersoon ambtsgroep Vorming:

Mevr. Arjon Rens
e-mail: A.Rens@pgheeze.nl