Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Vorming, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad
  • Zorg dragen voor seizoensprogramma en de keuze van het jaarthema
  • Organiseren van themabijeenkomst en gespreksavonden
  • (Inhoudelijke) Voorbereiding van de jaarlijkse contactavonden samen met Ambtsgroep Dienst
  • Organiseren jaarlijkse startzondag, samen met de ambtsgroep Dienst
  • Organiseren overige activiteiten in het kader van het seizoensprogramma


Samenstelling:
Miriam van Nie (predikant)
Mevr. Arjon Rens (voorzitter)
Dhr. Peter van Berg (lid)
Mevr. Eipie Martin (lid)
Mevr. Marja den Beste (lid)
Dhr. Pieter Bijleveld (lid)

Contactpersoon ambtsgroep Vorming:
Mevr. Arjon Rens
Vullingspark 31
5591 DA Heeze
Tel. 040 - 2265919
e-mail: