Taken ambtsgroep jeugd

• Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied jeugd, 
  binnen de richtlijnen van de kerkenraad
• Organisatie van een startactiviteit voor de jongeren aan het begin van het
  seizoen (oktober) en een eindactiviteit voor de jongeren aan het eind van het
  seizoen (juni)
• Organisatie jong en oud dienst in het najaar
• Organisatie jeugddienst in het voorjaar
• Catechese voor jongeren vanaf 12 jaar
• Themabijeenkomsten zoals Sirkelslag in februari
• Examenkandidaten bezoeken/feliciteren
• Eventuele doopgesprekken

Samenstelling:
Mevr. Ds. Mirjam van Nie
Mevr. Marjan van Uythoven 

Contactpersoon ambtsgroep Jeugd:
Mevr. Marjan van Uythoven
e-mail: