Taken:

 • Formuleren van de beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Eredienst binnen de richtlijnen van de kerkenraad
 • Planning kerkdiensten
 • Preekrooster en preekvoorziening
 • Vorm van de kerkdienst
 • muziek in de kerk
 • Rol van kinderen en jongeren
 • Aankleding en inrichting
 • Kaarsen in de kerk

Activiteiten:
Afhankelijk van het onderwerp worden ook gemeenteleden uitgenodigd om mee te doen, bijvoorbeeld

 • Lectoren verzorgen schriftlezing tijdens de dienst
 • speciale aandacht voor liederen , met name nieuwe liederen
 • medewerking verlenen aan speciale en themadiensten

Contactpersoon Ambtsgroep Eredienst:
Mevrouw Ds. Mirjam van Nie (predikant)
e-mail: predikant@pgheeze.nl