Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Dienst, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad.
  • Organiseren en uitvoeren van bezoekwerk
  • Organiseren en uitvoeren van jaarlijkse contactbijeenkomsten
  • Organisatie autodienst
  • Regelen bloemengroet
  • Organiseren bijeenkomsten voor ouderen (o.a. Kerstviering)
  • Organiseren jaarlijkse Startzondag
  • Kerkinactie
  • Bestemming diaconale collectes