Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Dienst, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad.
  • Organiseren en uitvoeren van bezoekwerk
  • Organiseren en uitvoeren van jaarlijkse contactbijeenkomsten
  • Organisatie autodienst
  • Regelen bloemengroet
  • Organiseren bijeenkomsten voor ouderen (o.a. Kerstviering)
  • Organiseren jaarlijkse Startzondag
  • Kerkinactie
  • Bestemming diaconale collectes

Samenstelling:
Toos Slaats (voorzitter, ouderling)
Mevr. Carin Lunstroo (pastoraal bezoek) ()
Mevr. Marjan van Uythoven (wijkcoördinator Leende) ()
Mevr. Eipie Martin (wijkcoördinator Maarheeze en Sterksel)
Mevr. Marja den Besten (wijkcoördinator Maarheeze en Sterksel) ()

Contactpersoon Ambtsgroep Dienst:
Mevr. Toos Slaats
e-mail: