Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Beheer, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad
  • Financieel beheer kerk, met de daarbij behorende administratie
  • Beheer gebouwen: kerk en pastorie
  • Beheer kerkhof: begravingen, onderhoud begraafplaats, financieel beheer, inclusief de daarbij behorende administratie, registratie van graven en grafrechten.
  • Regelen van bijzondere diensten
  • Verhuur kerkgebouw
  • Aansturing kosters
  • Co√∂rdinatie organisten
  • Ledenadministratie
  • Archief

Het beheer van het kerkhof is gedelegeerd aan de Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze.

Samenstelling:

Dhr. Frans van den Berg (voorzitter, financieel beheer, beheer gebouwen o.a. verhuur)
Dhr. Kees Smedema      (betalingen, organistenrooster)
Dhr. Susan Smit            (Archief)

Contactpersoon Ambtsgroep Beheer:
Dhr. Frans van den Berg
e-mail :