Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Beheer, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad
  • Financieel beheer kerk, met de daarbij behorende administratie
  • Beheer gebouwen: kerk en pastorie
  • Beheer kerkhof: begravingen, onderhoud begraafplaats, financieel beheer, inclusief de daarbij behorende administratie, registratie van graven en grafrechten.
  • Regelen van bijzondere diensten
  • Verhuur kerkgebouw
  • Aansturing kosters
  • Co√∂rdinatie organisten
  • Ledenadministratie
  • Archief

Het beheer van het kerkhof is gedelegeerd aan de Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze.

Samenstelling:

Dhr. Frans van den Berg (voorzitter, financieel beheer, beheer gebouwen o.a. verhuur)
Dhr. Pieter Bijleveld        (administratie)
Dhr. Kees Smedema      (betalingen, organistenrooster)
Dhr. Berend Veldkamp   (ledenadministratie en actie kerkbalans)
Dhr. Susan Smit            (Archief)

Contactpersoon Ambtsgroep Beheer:
Dhr. Frans van den Berg
Iras 6
5591 SG Heeze
Tel: 040 2266335
e-mail :