Leesrooster: www.raadvankerken.nl

Bijbelverhalen: www.bijbel.nl of www.bijbelgenootschap.nl

Haal meer uit de bijbel: www.debijbel.nl

Protestantse Kerk:  www.pkn.nl

Gemeente Heeze-Leende: www.heeze-leende.nl

Christelijke Vakantieparken in Nederland: Christelijke vakantieparken Nederland 

Ontmoetingscentrum 't Kruispunt: Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo.

St Nicasius parochie:
https://parochienicasius.nl/ (algemeen) en
https://parochienicasius.nl/index.php/activiteiten-parochie/oecumene (oecumene)

Protestantse gemeente Geldrop-Mierlo :
https://www.pggweb.nl/ (algemeen) en
https://www.pggweb.nl/oecumene-2 (oecumene)