Dienst in het Woonzorgcentrum Nicasius
Berkelmanspad 6,
5591 GK Heeze.
HEILIG AVONDMAAL
Voorganger: Ds. M. van Nie

De dienst begint om 16.30. Vanaf 16.00 uur is iedereen hier van harte welkom.

zie info Nicasiusdienst

 

5e Zondag 40-dagentijd
Ds. M. van Nie
-Kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
collecten: Kerk in actie (40-dagentijd) en Kosten kaarsen in de kerk