3e Advent - HEILIG AVONDMAAL
Mw. ds. M. van Nie
Collecten: Diaconie (Heilig Avondmaal) en Onderhoud kerkgebouw 

 

4e Advent
Ds. A.P. Rebel uit Nuenen
collecten: Kerstmiddag diaconie en Onderhoud pastorie