In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.
Deze diensten hebben een open karakter, waarbij kinderen welkom zijn.
Er is kinderoppas op afroep. Er is helaas geen kindernevendienst meer voor kinderen die ouder zijn. Wel bestaat de mogelijkheid om tijdens een deel van de dienst in de
consistorie naar een verhaal te luisteren.

De predikant volgt gewoonlijk het rooster van schriftlezingen van de Raad van Kerken, onder de titel "De eerste dag".
Voor het leesrooster http://www.raadvankerken.nl.

Het Heilig Avondmaal wordt tenminste 6 keer per jaar gevierd. Ook op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd.