Gastpredikanten

De afspraken met de gastpredikanten om voor te gaan in Heeze worden gemaakt door de heer Henk Timmermans. Hij maakt in opdracht en goedkeuring van de kerkenraad het jaarlijkse preekrooster en onderhoudt de contacten met de gastpredikanten.

Hierbij een oproep aan u als gemeentelid: wanneer u een predikant (of iemand met preekbevoegdheid) kent, die een keer in Heeze wil preken, dan graag een e-mail naar: preekvoorziening@pgheeze.nl