Gelet op de maatregelen inzake verspreiding van het Coronavirus, waardoor er tot en met 13 april 2020 (Tweede Paasdag) geen publieke liturgische vieringen in de weekenden mogen plaatsvinden in onder meer de kerken van Heeze-Leende en Cranendonck zijn zowel de pastores van deze geloofsgemeenschappen als RTV Horizon bereid gevonden om met ingang van zondag 22 maart via het radio- en televisiekanaal van RTV Horizon een dienst aan de kijkers en luisteraars aan te bieden. Hiermee geven zij gehoor aan de behoeften van vele gelovige dorpsgenoten om persoonlijk aangesproken te worden door vertrouwde gezichten.

De dienst zal wekelijks vanuit een andere kerk in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck worden uitgezonden. Deelnemende pastores aan deze dienst zijn dominee Mirjam van Nie (Heeze), pastoor Ton Sip (Cranendonck), pater Mervin (Heeze) en pater Wim van Meijl (Leende). De voorgangers zullen tijdens deze dienst samen bidden, een tekst uit de Bijbel voorlezen, een verkondiging houden en aandacht schenken aan de opgegeven intenties vanuit de geloofsgemeenschappen.
De dienst van zondag 22 maart zal vooraf, zonder kerkgangers, opgenomen worden in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden in Leende. Voor de uit te zenden viering op zondag 29 maart zijn de pastores te gast in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk van Budel en de viering van Palmzondag 5 april zal in de Protestantse Kerk in Heeze worden opgenomen.

De dienst wordt iedere zondag uitgezonden op het radio- en televisiekanaal van RTV Horizon (92.9 FM) en is nadien ook terug te kijken op de websites van de lokale parochies alsmede de website www.rtvhorizon.nl.