Mw. ds. M. van Nie
collecten: Diaconaal Centrum Eindhoven, Steunfonds Protestantisme in het Zuiden