PALMPASEN
ds. A.P. Rebel uit Nuenen
-kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
Collecten: Paasgroet diaconie en Jeugdwerk PKN (JOP)