PASEN
ds. M. van Nie
-kinderoppas op afroep (zie Kinderoppas)
Collecten: Kerkinactie Paascollecte en Protestants Gemeentecentrum