ds. M. van Nie
-Kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
collecten: Kosten administratie diaconie en Onderhoud pastorie