In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.

ds. A.C. van Brussel uit Son
collecten: diaconie en beheer

ds. M. van Nie
collecten: Kerkinactie zending en eigen jeugdwerk