In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.

Vanuit de classis hebben wij, vanwege de huidige situatie rondom het corona virus, het dringende advies gekregen om iedere vorm van zingen achterwege te laten en om kerkdiensten uitsluitend online te houden. De kerkenraad heeft besloten aan dit dringende advies gehoor te geven. Dus worden er geen kerkgangers toegelaten en wordt er niet gezongen. De kerkdiensten zijn uitsluitend via de live stream te volgen.

Dit geldt tenminste tot en met zondag 7 februari.
We hopen met elkaar verbonden te blijven via de live stream en op andere manieren.

Viering vanuit onze eigen kerk waarin ds. Ton van Brussel uit Grave voorgaat.
Het orgel wordt bespeeld door Jacques van Eijck.

www.kerkdienstgemist.nl

Oecumenische viering in het kader van de afsluiting van de bidweek voor de eenheid vanuit onze kerk. Het thema is “Blijf in mijn liefde, en je zult veel vrucht dragen.”
Voorgangers zijn pastoor Sjef van der Maazen en diaken Henri van Leuken (beide van de Sint Nicasius parochie), ds Jan Hendrik Kip (Geldrop – Mierlo) en ds M. van Nie (Heeze c.a.). Het orgel wordt bespeeld door Henk Timmermans.

 www.kerkdienstgemist.nl

Oecumenische viering vanuit de Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie in Budel met pastoor Ton Sip (Cranendonck) en dominee Mirjam van Nie. Pater Wim van Meijl (Leende) is wegens ziekte afwezig.

www.rtvhorizon.nl

ds. B.F. van Veen uit Utrecht
collecten: Kerkinactie Werelddiaconaat
PKN Jong Protestant