In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.

ds. M. van Nie
Collecten: Diaconie
PKN Missionair werk

ds. B. van Litsenburg uit Eindhoven
collecten: Kerkinactie noodhulp
Vorming en toerusting

Elke veertien dagen zijn er uitzendingen via HorizonTV .

12 juni Heeze
26 juni Sterksel
“deze data zijn onder voorbehoud. De definitieve data en details vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief.

ds. M. van Nie
collecten: Voedselbank Eindhoven
Kosten Lichtbron