De maatregelen rondom het coronavirus worden versoepeld.

Wij zien dit in de wereld om ons heen.
Allerlei organisaties hebben voorzichtig weer bijeenkomsten en ontmoetingen.
In de maanden mei en juni hebben wij live stream diensten gehad. In de kerk waren aanwezig, een dominee, een koster, een ouderling van dienst en een organist. De mensen thuis konden via hun computer de dienst meebeleven op hetzelfde moment, of op een later moment. Deze diensten duren een half uur, en er zijn drie liederen.

De kerkenraad wil nu voorzichtige stappen gaan nemen, om ook weer in de kerk samen te komen. We willen beginnen met live stream diensten, waar ook gemeente leden bij aanwezig zijn.

De regels zijn hierbij als volgt:

  • er wordt niet gezongen,
  • na de dienst is er geen koffiedrinken,
  • in de kerk wordt voldoende afstand gehouden, dit wordt aangegeven met behulp van kussens.
  • er kunnen twaalf mensen komen,
  • U meldt zich van de te voren aan,
  • U komt alleen als u geen gezondheidsklachten heeft.

Voor de dienst op zondag 12 juli willen we de aanmelding als volgt organiseren:
U kunt zich op vrijdag 10 juli aanmelden via:

  • per e-mail:
  • of bij de ouderlingen Toos Slaats tel 06 1502 6048
  • of Marjan van Uythoven tel 06 4655 5423

Als er geen ruimte meer is, staat u de volgende zondag boven aan de lijst.
En als u zich heeft aangemeld en u zich toch later niet goed voelt,
meldt u zich dan weer af zodat een ander gemeentelid uw plaats kan innemen.

Aan de deur worden vragen gesteld over uw gezondheid, kunt u uw handen schoonmaken, en dan wordt u begeleid naar uw plaats. Bij het uitgaan wordt u ook weer begeleid. De kerkenraad ziet uit naar hoe dit zal verlopen. Aan de hand van de ervaringen en verdere ontwikkelingen, zullen we deze regels aanpassen.

www.kerkdienstgemist.nl

Viering vanuit onze eigen kerk waarin ds. Mirjam van Nie voorgaat. Het orgel wordt bespeeld door Marius Reijnhoudt.

Op het TV-kanaal of via www.rtvhorizon.nl.

Oecumenische viering vanuit de Onze Lieve Vrouw Visitatie en de Heilige Antonius van Paduakerk in Budel-Schoot met pastoor Ton Sip (Cranendonck), Ds. Mirjam van Nie en pater Wim van Meijl (Leende).