In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur een korte dienst in het Woonzorgcentrum Nicasius.

PALMPASEN
ds. A.P. Rebel uit Nuenen
-kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
Collecten: Paasgroet diaconie en Jeugdwerk PKN (JOP)

ds. M. van Nie
-Kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
collecten: Kosten administratie diaconie en Onderhoud pastorie