In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur een korte dienst in het Woonzorgcentrum Nicasius.

ds. M. van Nie
-kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
Collecten: Diaconaal Centrum Eindhoven en Kosten liturgie

Dienst in het Woonzorgcentrum Nicasius
Berkelmanspad 6,
5591 GK Heeze.
Voorganger: Ds. M. van Nie

De dienst begint om 16.30. Vanaf 16.00 uur is iedereen hier van harte welkom.

zie info Nicasiusdienst