In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur een korte dienst in het Woonzorgcentrum Nicasius.

3e Zondag 40-dagentijd
met medewerking van Oecumenisch koor LIGHTHOUSE uit Helmond
ds. M. van Nie
-kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
Collecten: Kerkinactie (40-dagentijd) en Onderhoud pastorie

4e Zondag 40-dagentijd
ds. A.C. van Brussel uit Son
-Kinderoppas op afroep (zie kinderoppas)
collecten: Stichting Timon en Missionair werk en kerkgroei