Ipad tot 2017 068 Small

Vanaf 2023 gelden de volgende tarieven:

Voor een enkel of een dubbel graf voor de duur van 30 jaar: € 1560,-

Aflopende grafrechten kunnen verlengd worden:
- verlenging voor 10 jaar € 520,-
- verlenging voor 20 jaar € 1040,-
- verlenging voor 30 jaar € 1560,-

Een urnengraf voor de duur van 10 jaar: € 520,-

Deze kan steeds voor 5 tot 30 jaar verlengd worden, tegen het dan geldende tarief.

Voor andere verlengingen kunt u contact met het secretariaat opnemen, te weten,

(via mail: spbh@pgheeze.nl)

Alle genoemde bedragen zijn inclusief onderhoudskosten.

Tevens is het mogelijk om een (urnen) graf vooraf te reserveren. Deze dient wel gelijk betaald te worden, waarbij de grafrechten ook direct ingaan. Het voordeel van reserveren is, dat u zelf de locatie van een (urnen) graf op het kerkhof kunt uitzoeken en het bij overlijden, dan al geregeld is.

Is er vooraf geen plaats gereserveerd, dan bespreekt onze begraaf coördinator samen met de nabestaande(n), uit welke van de dan nog vrije plaatsen een keuze gemaakt kan worden.

Opmerkingen:

1. Als u gereserveerd heeft, bijvoorbeeld op 1 januari 2023, gaat de looptijd van de grafrechten direct in. Als u bijvoorbeeld na 10 jaar zou komen te overlijden, dan dient u dus die 10 jaar bij te kopen, omdat de grafrustperiode 30 jaar moet bedragen.

2. Een dubbel graf (voor twee personen boven elkaar) wordt qua rechten als één graf gezien. Bij de eerst overledene gaat de grafrustperiode van 30 jaar direct in. Voor de tweede overledene (bijzetting) gaat die dan pas in. Om ook hier aan een rustperiode van 30 jaar te komen, zullen er dus rechten bijgekocht moeten worden. Uiteraard gelden deze rechten qua looptijd ook voor de eerst overledene, hiervoor hoeft niets bijbetaald te worden.