Foto kerkhofDe Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze (SPBH) is opgericht op 1 juli 2016 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66391725. De stichting valt onder de ANBI groepsregeling van de Protestantse Kerk Nederland. 
De stichting is voortgekomen uit de (oude) Kerkhofcommissie, die in juli 2013 officieel werd opgericht (e-mail: spbh@pgheeze.nl).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
 De heer Jaap Boogaard (voorzitter & secretaris)
 De heer Geert van Uythoven (penningmeester)
 De heer Theo Foliant (commissaris begraven en onderhoud)
 Mevrouw Aly Verhoeven (commissaris vrijwilligers)
 
e-mail: beheerder.begraafplaats@pgheeze.nl

Het bestuur vergadert zes maal per jaar.