Onze stichting vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij er mee omgaan en welke rechten u heeft. Wij houden ons aan de geldende geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens van de overledene:
• (doop)namen
• geslacht
• nationaliteit
• geboortedatum en geboorteplaats
• overlijdensdatum en plaats van overlijden
• adres en woonplaats
• namen partner
• burgerlijke staat

Gegevens van een overledene vallen niet onder de privacywet, maar u als nabestaanden moeten wij wel om toestemming vragen om deze gegevens te mogen gebruiken.

Van de partner van overledene:
• (doop)namen
• geboortedatum en -plaats
• adres en woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• nabestaanden

Het bewaren van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Regelmatig maken wij een back-up van onze bestanden op een externe harde schijf. Wij bewaren de volgende gegevens:
Gegevens van de overledene:
•(doop)namen
• geslacht
• nationaliteit
• geboortedatum en geboorteplaats
• overlijdensdatum en plaats van overlijden
• adres en woonplaats
• leeftijd
• burgerlijke staat
• namen partner

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De meeste gegevens die wij van u bewaren zijn handtekening bevoegd. U ziet deze zelf voordat deze verwerkt kunnen worden. Wilt u later opnieuw deze gegevens inzien dan kan dat uiteraard. Stuur een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar spbh@pgheeze.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: spbh@pgheeze.nl

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan per e-mail (spbh@pgheeze.nl) of telefonisch (0495-594292 of 06-46042426)