In de periode van 18 januari t/m 1 februari 2020 vindt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. Onze vrijwilligers komen dan weer bij u aan de deur om het toezeggingsformulier af te geven en later weer op te halen. Dit jaar is de tekst op
het formulier gelijk aan die van vorig jaar.
Het motto van de actie kerkbalans is dit jaar: “Geef voor je kerk”
Ik geef voor een kerk waar ik mijn geloof in God kan delen, daarom geef
ik voor mijn kerk.
Voor de maand januari kunt u nog gebruik maken van de aangehechte acceptgirokaart
Voor de rest van het jaar heeft betalen per automatische
incasso veruit de voorkeur. Dit kost ons het minste geld (bankkosten) en
de verwerking gaat geheel automatisch. Wanneer u met de kerk een afspraak
maakt voor een periodieke gift kunt u uw kerkelijke bijdrage van de
belasting aftrekken zonder dat er een drempel moet worden afgetrokken
van de gift.
Wilt u onze vrijwilligers bij het ophalen van de antwoordenveloppe
zoveel mogelijk ter wille zijn?
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.
F.J. van den Berg, kerkrentmeester