Op de kerkenraadsvergadering van 22 september jl hebben we gesproken over de afspraken inzake de regels omtrent corona. De landelijke kerk heeft hiervoor ook richtlijnen gegeven. Er zijn al veel versoepelingen maar we gaan nog niet helemaal terug naar hoe het voorheen was.

De belangrijkste afspraak is dat we afstand blijven houden, de anderhalve meter respecteren. Dit betekent voor onze diensten op zondag het volgende. Geen hand geven maar een hoofdknik. Geen koffiedrinken in de consistorie, die is daarvoor te klein maar wel koffiedrinken in het gemeentecentrum. We zingen met elkaar en voor de ventilatie staan de ramen open. We dragen geen mondkapje. De collecte gaat nog steeds in de collectebussen naast de buitendeur in het halletje. Laten we in de eerste plaats dankbaar zijn dat er al weer zoveel kan. Gezien wat we achter de rug hebben, moeten we dit op kunnen brengen.

Bericht van geboorte, verhuizing of van overlijden wordt niet altijd automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de PKN doorgegeven. Sommige personen hebben zelfs nadrukkelijk aangegeven dat zij geen toestemming geven om deze informatie door de gemeente aan de kerk door te geven. Soms komen we bij toeval achter een verhuizing of een overlijden. Daarom vragen wij u vriendelijk om een bericht van verhuizing, geboorte, overlijden en dergelijke ook aan onze eigen ledenadministratie door te geven.
Roel van den Bosch,

De kerkdienst is live te volgen via de website van www.kerkdienstgemist.nl 
Ook is de dienst later te bekijken.