De maatregelen zijn versoepeld en er zijn weer kerkgangers welkom op zondagmorgen. Dertig is het hoogste aantal. Ook hebben we weer een voorzanger, die achter een spatscherm staat. Het was heel fijn dat op Goede Vrijdag en Pasen weer mensen in de kerk zaten. Laten we moed houden en nog even volhouden. Het moment dat we allemaal weer met elkaar zullen mogen zingen zal komen. Voorlopig gaan we door op dezelfde manier. Maar op Pinksteren 23 mei, vragen we of u zich van te voren wilt aanmelden via of bij de ouderlingen Toos Slaats, tel. 06 15026048 of Marjan van Uythoven, tel. 06 46555423.

Elke veertien dagen zijn er uitzendingen via HorizonTV . 

1 mei Heeze
15 mei Cranendonck
29 mei Leende
12 juni Heeze
26 juni Sterksel
“deze data zijn onder voorbehoud. De definitieve data en details vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief.

Bericht van geboorte, verhuizing of van overlijden wordt niet altijd automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de PKN doorgegeven. Sommige personen hebben zelfs nadrukkelijk aangegeven dat zij geen toestemming geven om deze informatie door de gemeente aan de kerk door te geven. Soms komen we bij toeval achter een verhuizing of een overlijden. Daarom vragen wij u vriendelijk om een bericht van verhuizing, geboorte, overlijden en dergelijke ook aan onze eigen ledenadministratie door te geven.
Roel van den Bosch,

De kerkdienst is live te volgen via de website van www.kerkdienstgemist.nl 
Ook is de dienst later te bekijken.