Straks in de maand januari is het weer actie kerkbalans. De kerkenraad zoekt iemand die dit wil co√∂rdineren. Als u precies wilt weten hoeveel werk dit is, kunt u inlichtingen vragen aan Frans van den Berg ()

Omdat wij gezien de maatregelen rond het corona virus niet samen met elkaar mogen zingen in de kerk, hebben wij andere mogelijkheden gezocht. Bijvoorbeeld dat de dominee de tekst van het lied leest, terwijl de organist speelt. Ook is het mooi als er iemand wil voorzingen. 

Vindt u dat leuk om te doen, en bent u bereid om af en toe de liederen in de dienst voor te zingen, dan kunt u zich aanmelden bij M. van Nie,

Bericht van geboorte, verhuizing of van overlijden wordt niet altijd automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de PKN doorgegeven. Sommige personen hebben zelfs nadrukkelijk aangegeven dat zij geen toestemming geven om deze informatie door de gemeente aan de kerk door te geven. Soms komen we bij toeval achter een verhuizing of een overlijden. Daarom vragen wij u vriendelijk om een bericht van verhuizing, geboorte, overlijden en dergelijke ook aan onze eigen ledenadministratie door te geven.
Roel van den Bosch,

De kerkdienst is live te volgen via de website van www.kerkdienstgemist.nl 
Ook is de dienst later te bekijken.