De handwerkclub is al maanden lang niet bij elkaar kunnen komen. We merken echter dat ook de heren en dames die niet handwerken elkaar graag ook weer eens zouden willen zien en spreken onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarom heeft de kerkenraad besloten om Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur een inloopmiddag in het Protestants Gemeente Centrum te houden.

Iedereen is van harte welkom. En dames die graag handwerken, neem gerust het handwerkje mee!

De inloopmiddag komt dus in plaats van de handwerkclub op woensdag!

Als het weer het toelaat kunnen we op zondag na de kerkdienst buiten koffiedrinken. Bij regen gaat het helaas niet door.

Bericht van geboorte, verhuizing of van overlijden wordt niet altijd automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de PKN doorgegeven. Sommige personen hebben zelfs nadrukkelijk aangegeven dat zij geen toestemming geven om deze informatie door de gemeente aan de kerk door te geven. Soms komen we bij toeval achter een verhuizing of een overlijden. Daarom vragen wij u vriendelijk om een bericht van verhuizing, geboorte, overlijden en dergelijke ook aan onze eigen ledenadministratie door te geven.
Roel van den Bosch,

De kerkdienst is live te volgen via de website van www.kerkdienstgemist.nl 
Ook is de dienst later te bekijken.