Wie zijn dat: ‘Bezielde mensen’? Wat bezielt hen? Waarin onderscheiden zij zich van anderen? En wanneer en waardoor worden wij door hen geraakt?
Voorgangers uit de regio (Helmond, Nuenen, Heeze en Asten-Someren) vertellen ieder over een man of vrouw, door wie zij op de één of andere manier geïnspireerd zijn geraakt door hun levenswijsheid.

Dinsdag 23 april 14.30 uur in het Kruispunt te Geldrop
Marlies Schulz (uit Nuenen) over Dirk de Wachter
De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter heeft al velen geïnspireerd: in zijn boek ‘Borderline times’ schetst hij waaraan onze samenleving vandaag lijdt: Hij gelooft dat we zo verslaafd zijn aan geluk dat we er ongelukkig van worden. Kunnen wij nog omgaan met tegenslagen, met verdriet, met breuklijnen in onze levensloop? Afgelopen jaar heeft hij aan den lijve ervaren hoe het is om ziek en afhankelijk te zijn en hij stelt zich de vraag: ‘Als een mens in de miserie zit, wat helpt dan? Zijn antwoord: de aanwezigheid van de ander. Hierover gaan wij op deze bijeenkomsten samen nadenken.

Dinsdag 14 mei 14.30 uur in het Kruispunt te Geldrop
Corine Beeuwkes-van Ede (uit Helmond) over Etty Hillesum
Esther (Etty) Hillesum (1914-1943), geboren in een Nederlands-Joodse familie, kreeg in 1981 bekendheid door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord.
In haar dagboek vertelt zij hoe zij ook in de hel van de concentratiekampen het geloof in de mens niet opgeeft. In ieder mens zit volgens haar ‘iets van God’. Juist dat ‘goddelijke’ probeert ze in ieder mens op te graven, hoe moeilijk dat soms ook is. Een inspirerende, wijze, jonge vrouw die ook in onze tijd nog steeds hoop kan bieden.

Dinsdag 21 mei 14.30 uur in het Protestants Gemeentecentrum te Heeze.
Bernadette van Litsenburg (uit Someren) over Eugen Drewermann
Eugen Drewermann is katholiek theoloog en ook psychotherapeut. Hij is van mening dat de kritische bijbelwetenschap ons overstelpt met historische wetenswaardigheden die ons innerlijk niet raken. Het is echter juist de bedoeling van de verhalen in de bijbel dat ze ons innerlijk iets doen. Wij moeten daarom ‘gelijktijdig’ worden met de mensen over wie de verhalen worden verteld.
Hier rijst uiteraard direct de vraag: hoe kunnen wij, die soms meer dan tweeduizend jaar later leven dan de auteurs van de bijbel, gelijktijdig worden met hen en met wat zij ons vertellen?
Om deze benadering, zowel vanuit de theologie als vanuit de psychotherapie inspireert Drewermann mij al jaren. Vanuit zijn benadering gaan we met elkaar zijn visie op de Tien geboden bekijken.