Op donderdag 26 oktober aanstaande hoopt Corrie van Zwol voor ons te komen spreken.
Zij begon haar loopbaan als leerkracht aan de Evangelische Basisschool Eindhoven en ontwikkelde zich later als coach. Haar praktijk: ‘Groei en Bloei Coaching’ is een plek waar op deskundige wijze individuele- en relatietherapie gestalte krijgt. In een periode waarin zij als thuisblijfmoeder vrouwenkringen opzette, verlangde zij meer voor deze doelgroep te gaan betekenen. Naast het volgen van coachopleidingen bleef ook haar onderwijshart steeds geraakt en wil zij thema’s die haar beroeren voor het voetlicht brengen. Het verlangen om te onderwijzen vanuit de bijbel is groot. Ze deelt uit van Gods liefde die ze ontvangt in haar eigen leven en bidt om het vermenigvuldigen daarvan. Corrie is lid van het IVE team.ive

Het Onderwerp van de ochtend is: Mens erger je niet!
Van Gelijk- naar Liefhebben.

Laat je verrassen om anders te leren kijken naar elkaar.

We beginnen om (let op) 10.00 uur in de kerk van Baptistengemeente ‘De Schuilplaats’. Adres: Marconilaan 70 Eindhoven. Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee met wat lekkers.
In de pauze is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om 12.00 uur sluiten we af.
Er is een boekentafel.
Toegang vrij
Er zijn respectabele kosten verbonden aan de ochtend en daarom is er een deurcollecte (contant) voor wie wat missen kan en ons helpen wil de samenkomsten te continueren.
Op dit moment hartelijk welkom zonder vooropgave.
Voor meer informatie check onze de website: www.ive-ontmoeting.nl

We zien uit naar een gezegende ochtend met elkaar!

IVE Team