Het is goed om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan. Een inleiding over een bepaald onderwerp en daarna met elkaar van gedachten wisselen. In samenwerking met de voorgangers van de gemeenten Geldrop, Nuenen, Asten Someren en Helmond, wordt een serie middagen georganiseerd met als thema "balanceren in de ouderdom". Iedere dominee bespreekt één bepaald onderwerp en gaat hiermee langs de verschillende gemeenten. Ook bij ons in ons Protestants Gemeente Centrum, zullen bijeenkomsten worden gehouden en Mirjam van Nie zal naar ander gemeenten gaan, om een middag te verzorgen. We noemen dit een "carroussel". U bent hartelijk welkom, uiteraard in Heeze, en Geldrop, maar ook in de andere gemeenten.

Als pastores voeren we regelmatig gesprekken met mensen die gaan over oud(-er) worden en wat dat met mensen doet. Allerlei vragen komen dan langs, over de kwetsbaarheid van het leven, over het verliezen van naasten of van gezondheid, over God en geloof en vertrouwen, over geestelijke achteruitgang of het levenseinde. In onze gemeentes met veel senioren zijn dit relevante onderwerpen. Elke pastor heeft een eigen onderwerp en gaat daarmee langs de verschillende kerken.

Jan-Hendrik Kip over "De wijsheid van de ouderdom".

De ouderdom heeft als kenmerk dat veel dingen niet meer zo soepel gaan. Toch is deze leeftijdsfase niet alleen verlies en verval, maar geeft je mogelijkheden en vaardigheden die de eerdere leeftijdsfases niet hebben. Je blik wordt vaak ruimer en milder, naar jezelf en anderen. En is het zo dat de kunst om het leven los te laten ook groeit? We verkennen in deze bijeenkomst de aspecten en delen el-kaars ervaringen.

Bernadette van Litsenburg over "Omgaan met dementie"

Veel mensen krijgen te maken met dementie in hun omgeving. Als je dat in je familie tegenkomt of als mantelzorger: wat kun je dan allemaal tegenkomen? Vasalis heeft daar een prachtig gedicht over geschreven en Annie M.G. Schmidt een bijzonder verhaal. Zo zullen alle aspecten van dementie de revue passeren.

Mirjam van Nie over "Waarde op leeftijd"

Waarin ligt de waarde van een mensenleven als je op leeftijd bent gekomen? Was je leven alleen waardevol toen je nog werkte? Is je leven waardevol als je zelf alle beslissingen kan nemen? Ligt de waarde in zelfbeschikking? Ligt de waarde in uiterlijk vertoon, hoe je erbij loopt? Of is waarde iets dat je door anderen verleend wordt? Net als respect is waarde iets dat je gegeven wordt. Als je op leeftijd bent gekomen, wat maakt het leven dan waardevol. En waar is waardigheid te vinden. Als je dementie hebt, verlies je je zelfbeschikking. Maar verliest het leven dan ook waarde? Wanneer wordt het leven waardeloos? Graag gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Pieter Flach over "Past mijn uitvaart straks bij mij?"

Praten over je eigen uitvaart is meestal niet iets wat mensen makkelijk doen. Maar als later je kinderen of andere naasten dat voor jou moeten gaan regelen, wat gaan zij dan doen? En wat zou jij zelf graag willen? Een middag die helpt om er zelf over na te denken en om het gesprek te gaan voeren, zonder dat het heel zwaar hoeft te worden. Pieter heeft dit programma eerder gedaan in Helmond een aantal jaren terug.

Agenda

De middagen kunnen ook los van elkaar bezocht worden, want ze staan alle vier op zichzelf. De middagen duren telkens ongeveer anderhalf uur.
Wees van harte welkom om een of meer van deze middagen, of alle vier, mee te maken!
26 september 15.00 uur: Protestants Gemeentecentrum Heeze, Jan-Hendrik Kip
26 september 14.30 uur: De Regenboog Nuenen, Mirjam van Nie
26 september 15.00 uur: Bethlehemkerk Helmond, Pieter Flach
26 september 15.00 uur: Protestantse Someren, Bernadette van Litsenburg

10 oktober 15.00 uur: Geldrop, Mirjam van Nie
10 oktober 14.30 uur: De Regenboog Nuenen, Pieter Flach
10 oktober 15.00 uur: Bethlehemkerk Helmond, Bernadette van Litsenburg
10 oktober 15.00 uur: Protestantse Someren, Jan-Hendrik Kip

31 oktober 15.00 uur: Protestants Gemeentecentrum Heeze, Pieter Flach
31 oktober 14.30 uur: De Regenboog Nuenen, Bernadette van Litsenburg
31 oktober 15.00 uur: Bethlehemkerk Helmond, Jan-Hendrik Kip
31 oktober 15.00 uur: Protestantse Someren, Mirjam van Nie

14 november 15.00 uur: Geldrop, Bernadette van Litsenburg
14 november 14.30 uur: De Regenboog Nuenen, Jan-Hendrik Kip
14 november 15.00 uur: Bethlehemkerk Helmond, Mirjam van Nie
14 november 15.00 uur: Protestantse Someren, Pieter Flach