Op donderdag 16 februari gaan wij het geloofsgesprek aan, in het Protestants Gemeente Centrum, om 14.00 uur. We zullen met elkaar spreken over “OUD EN DER DAGEN ZAT”. Wat betekent het een hoge leeftijd te hebben? Hoe ga je om met het verlies van kracht, van zelfstandigheid? In onze tijd is jong zijn heel belangrijk. Is er nog ruimte voor mensen op leeftijd? Op welke manier kan je levenswijsheid doorgeven aan een volgende generatie? Het is onder leiding van M. van Nie. We hopen op een zinvol en mooi gesprek, hartelijk welkom.