Op zondag 15 september hebben wij weer startzondag bij meneer De Wit in
de schuur aan de Rul. Het thema zal zijn OASES IN DE WOESTIJN. Als u
mee wilt denken over dit thema, en ook om dit thema op speelse wijze uit te
werken, kunt u zich melden bij M. van Nie.