Op donderdag 20 juni hebben we onze zomermiddag om 14:30 uur in het
gemeentecentrum. Er zal weer een koortje zingen. Er zal muziek zijn en een gezellige activiteit. Het thema is SAMEN ONDERWEG. Ieder hartelijk welkom.