Wanneer: woensdagavond 27 maart om 20.00 uur
Waar: in het Protestants gemeente Centrum te Heeze
Onderwerp: Ik schaam mij het evangelie niet (of wel)

Dit seizoen worden er geen contactavonden georganiseerd. Vorig jaar zijn er maar twee doorgegaan. Toch is het goed elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt, hoe we kerk zijn in deze tijd, hoe we vasthouden aan ons geloof.
Nu de kerk in haar geheel kleiner wordt, en het niet meer vanzelfsprekend is bij een kerk te horen, valt het niet altijd mee aan een ander te vertellen dat je bij de kerk hoort. Soms komt de kerk negatief in het nieuws en dat kan reden zijn je te schamen. Soms wordt de kerk aangevallen en is het moeilijk haar te verdedigen. Welke houding nemen wij aan? Kruipen wij weg, of houden wij het hoofd recht en durven we trots te zijn op datgene wat wij als kerk in huis hebben? Trots of schaamte, wat heeft de voorrang.

Op woensdagavond 27 maart om 20.00 uur in het Protestants gemeente Centrum te Heeze, zullen wij hierover van gedachten wisselen, onder leiding van ds. M. van Nie. Iedereen is hartelijk welkom.