Als katholiek of protestant komen we bij elkaar en kijken naar de lezingen die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dus: kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten!

De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip.
Telkens om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21 in Geldrop:

op dinsdag 24 september voor zondag 29 september 2019
op dinsdag 8 oktober voor zondag 13 oktober
op maandag 9 december voor zondag 15 december
op dinsdag 7 januari 2020 voor zondag 12 januari 2020
op maandag 9 maart voor zondag 15 maart
op maandag 18 mei voor zondag 24 mei

Aanmelden:
of 040 286 75 06
of 040 286 23 64
(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook)