Ruim 20 jaar bestaat er een oecumenisch samenwerkingsverband tussen de Protestantse Gemeente en de RK parochie in Geldrop – Mierlo. Dit samenwerkingsverband heeft bekendheid gekregen onder de naam ‘Raad van Kerken Geldrop – Mierlo’.

Door een herindeling van de parochies in Zuidoost Brabant is de St. Nicasiusparochie gevormd, die een groter gebied bestrijkt dan de oorspronkelijke parochie. Nu zijn ook o.a. de dorpen Heeze, Leende en Sterksel tot de nieuwe parochie gaan behoren. Daarnaast is de Protestantse Gemeente Heeze c.a. toegetreden tot het oecumenisch samenwerkingsverband. Daarom is besloten de naam aan te passen in “Strabrechtse Raad van Kerken (Geldrop en omgeving)”.

Met deze nieuwe naam willen we ons samenwerkingsverband symboliseren in de aansluiting bij de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland. “Strabrecht” geeft de toevoeging waar in Nederland wij ons bevinden: nabij de Strabrechtse heide. “Geldrop en omgeving” geeft aan in welk deel van het Strabrecht wij zitten, waarbij we voor de oriëntatie de grootste plaats genoemd hebben.

De vertegenwoordiger namens de Protestantse Gemeente Heeze c.a. is de heer Roel van den Bosch. Informatie: