Ruim 20 jaar bestaat er een oecumenisch samenwerkingsverband tussen de Protestantse Gemeente en de RK parochie in Geldrop – Mierlo. Dit samenwerkingsverband heeft bekendheid gekregen onder de naam ‘Raad van Kerken Geldrop – Mierlo’.

Door een herindeling van de parochies in Zuidoost Brabant is de St. Nicasiusparochie gevormd, die een groter gebied bestrijkt dan de oorspronkelijke parochie. Nu zijn ook o.a. de dorpen Heeze, Leende en Sterksel tot de nieuwe parochie gaan behoren. Daarnaast is de Protestantse Gemeente Heeze c.a. toegetreden tot het oecumenisch samenwerkingsverband. Daarom is besloten de naam aan te passen in “Strabrechtse Raad van Kerken (Geldrop en omgeving)”.

Met deze nieuwe naam willen we ons samenwerkingsverband symboliseren in de aansluiting bij de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland. “Strabrecht” geeft de toevoeging waar in Nederland wij ons bevinden: nabij de Strabrechtse heide. “Geldrop en omgeving” geeft aan in welk deel van het Strabrecht wij zitten, waarbij we voor de oriëntatie de grootste plaats genoemd hebben.

De vertegenwoordiger namens de Protestantse Gemeente Heeze c.a. is de heer Roel van den Bosch. Informatie: 

 

Als katholiek of protestant komen we bij elkaar en kijken naar de lezingen die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dus: kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten!

De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip.
Telkens om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21 in Geldrop:

op dinsdag 24 september voor zondag 29 september 2019
op dinsdag 8 oktober voor zondag 13 oktober
op maandag 9 december voor zondag 15 december
op dinsdag 7 januari 2020 voor zondag 12 januari 2020
op maandag 9 maart voor zondag 15 maart
op maandag 18 mei voor zondag 24 mei

Aanmelden:
of 040 286 75 06
of 040 286 23 64
(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook)