‘Er is meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt’, is een veel gebruikte uitdrukking om aan te geven dat christenen uit verschillende kerken en stromingen, ondanks verschillen wezenlijk bij elkaar horen.

Fundamenteel is onze eenheid in Christus die ons ook vandaag maakt tot zusters en broeders. Doop en geloof in Christus vormen het uitgangspunt van het leven als christen dat in en door de kerkgemeenschap gevormd wordt.

Er zijn veel zaken die ons verbinden: de Bijbel, het geloof in de Drie-ene God, het christelijk ethos, de overtuiging dat mensen als schepsel en beelddrager Gods (imago Dei) gelijkwaardig zijn en dat de schepping ons gegeven is als gemeenschappelijk huis.

Ons verbinden ook de cultuur en de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Het democratisch bestel en de vrijheidszin van de burger kenmerken onze samenleving.

De Raad van Kerken in Nederland is een unieke organisatie in ons land. De Raad is erop gericht de gemeenschap van kerken te versterken en dient als platform waar kerken zich samen beraden op de uitdagingen die de samenleving stelt zowel ten aanzien van een aansprekende verkondiging van het Evangelie als ten aanzien van de maatschappelijke vragen en noden in de samenleving. De Raad is een aanspreekpunt voor de maatschappelijke organisaties, de media en de politiek. Er zijn 14 kerkgenootschappen en 5 geassocieerde kerkgemeenschappen aangesloten.

 

De Strabrechtse Raad van Kerken is een lokaal samenwerkingsverband tussen de RK parochie Sint Nicasius (Geldrop – Mierlo – Heeze – Leende – Sterksel), de PKN Gemeente Geldrop – Mierlo en de PKN Gemeente Heeze c.a. (Heeze – Leende – Sterksel – Maarheeze – Soerendonk).

De Raad organiseert jaarlijks tenminste 3 oecumenische vieringen:
- De Week voor het Gebed van de Eenheid in januari
- De vesperdienst in de geest van Taizé op de maandag in de Stille/Goede week
- De Willibrordzondag rond 7 november

Daarnaast worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals de gezamenlijke fietstocht langs de kerken in de gehele regio van de Strabrechtse Raad en het oecumenisch bijbel lezen.

De Strabrechtse Raad van Kerken komt een aantal keer per jaar bijeen. Naast een aantal praktische zaken bespreekt de Raad ook actuele thema’s en is er regelmatig contact met de landelijke Raad van Kerken. Hieruit kunnen incidentele activiteiten volgen, die bekend gemaakt worden via de website van de deelnemende kerken.

Deze websites zijn :
St Nicasius parochie:
https://parochienicasius.nl/ (algemeen) en
https://parochienicasius.nl/index.php/activiteiten-parochie/oecumene (oecumene)

Protestantse gemeente Geldrop-Mierlo :
https://www.pggweb.nl/ (algemeen) en
https://www.pggweb.nl/oecumene-2 (oecumene)

Protestantse gemeente Heeze c.a:
https://www.pgheeze.nl/ (algemeen) en
https://www.pgheeze.nl/activiteiten/raad-van-kerken (oecumene)

De Strabrechtse Raad van Kerken bestaat uit de volgende leden:
Namens de RK-parochie Sint Nicasius :
Diaken Henri van Leuken
Ad van Haandel uit Geldrop
Bas Cuppen uit Mierlo
Namens de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo:
Ds. Jan-Hendrik Kip
Hendriet de Feijter uit Geldrop, voorzitter
Namens de Protestantse Gemeente Heeze c.a.:
Roel van den Bosch uit Heeze, secretaris

Contactadres :