Voor feestdagen in de kerk, zoals Pasen, Pinksteren, Kerstmis, alsook voor speciale diensten (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar) wordt een liturgisch bloemstuk gemaakt.
Geïnspireerd door bijbelse verhalen, symbolen en beelden wordt er een schikking gemaakt. Meestal wordt gebruik gemaakt van bloemen, maar ook andere materialen spelen een rol, bijvoorbeeld hout, lappen, stof of stenen. Bij iedere liturgische schikking hoort een uitleg met ruimte voor persoonlijke verdieping.

Contactpersonen voor het liturgisch bloemschikken:
Toos Slaats en Els Veenstra