Kerkblad "De Lichtbron"Suermondt Ludwig Aachen

Het kerkblad verschijnt negen keer per jaar.Hierin vind u o.a.:

  • Het rooster van kerkdiensten
  • Informatie over voorgenomen activiteiten en de verslagen daarvan
  • Berichten van en door de predikant
  • Personalia
  • Het wel en wee van de gemeente in het algemeen

Digitale Lichtbron

Voor lezers van de Lichtbron bestaat de mogelijkheid dit kerkblad digitaal te ontvangen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken stuur een email naar:

Redactieadres:
Mevrouw Els Smedema-van Zaane
Telstar 12
5591 PC  Heeze
Telefoon: 040 - 2264979

Inleveren kopij: 
Mevrouw Els Smedema (adres hierboven)
 

of bij

De heer Kees Uittenboogaard
Willem Alexanderlaan 41
6026 BN  Maarheeze

Kopij inleveren op USB-stick of per e-mail (). Data voor inleveren kopij worden steeds vermeld in het laatste kerkblad.

Bezorging:
Mevrouw J. Ligtvoet
Bisschop Arnoutlaan 15
5591 BL  Heeze
Telefoon: 040-2262192