Kerkblad "De Lichtbron"Suermondt Ludwig Aachen

Het kerkblad verschijnt negen keer per jaar.Hierin vind u o.a.:

  • Het rooster van kerkdiensten
  • Informatie over voorgenomen activiteiten en de verslagen daarvan
  • Berichten van en door de predikant
  • Personalia
  • Het wel en wee van de gemeente in het algemeen

Digitale Lichtbron

Voor lezers van de Lichtbron bestaat de mogelijkheid dit kerkblad digitaal te ontvangen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken stuur een email naar:

Kopij inleveren op USB-stick bij mevrouw Els Smedema-van Zaane of per e-mail (). Data voor inleveren kopij worden steeds vermeld in het laatste kerkblad.