Naast de Lichtbron kunt u zich ook abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief. Hierin vindt u de informatie over de kerkdiensten voor de komende zondag, zowel in onze kerk als de oecumenische vieringen, die via RTV Horizon worden uitgezonden. Ook actuele mededelingen worden in deze wekelijkse nieuwsbrief opgenomen. Als u uw bijdragen vóór donderdag 12:00 uur inlevert wordt het in de nieuws-brief van vrijdag meegenomen.
U kunt zich nog steeds aanmelden via :

Kerkblad "De Lichtbron"Suermondt Ludwig Aachen

Het kerkblad verschijnt negen keer per jaar.Hierin vind u o.a.:

  • Het rooster van kerkdiensten
  • Informatie over voorgenomen activiteiten en de verslagen daarvan
  • Berichten van en door de predikant
  • Personalia
  • Het wel en wee van de gemeente in het algemeen

Digitale Lichtbron

Voor lezers van de Lichtbron bestaat de mogelijkheid dit kerkblad digitaal te ontvangen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken stuur een email naar:

Kopij inleveren op USB-stick bij mevrouw Els Smedema-van Zaane of per e-mail (). Data voor inleveren kopij worden steeds vermeld in het laatste kerkblad.