De heer F. Keizer (voorzitter & secretaris).
E-mail:  

De begraafplaats is gelegen aan de Holeweg, op ca 2 km. ten zuid-westen van het dorp Heeze, in de buurtgemeenschap Kerkhof. De begraafplaats bestaat uit een Protestants en een algemeen gedeelte. De ingang van de begraafplaats ligt aan de zuidzijde. Het algemeen gedeelte is aan de rechterzijde gesitueerd.

Routebeschrijving

Onze stichting vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij er mee omgaan en welke rechten u heeft. Wij houden ons aan de geldende geheimhoudingsplicht.

De stichting, organisatiestructuur, bestuur en adressen.

Overzicht en indeling begraafplaats.

Overzicht van het grafregister op naam, van die personen welke op het protestants gedeelte begraven zijn. 

Reglementen, graf en kistmaten en andere verorderingen.

Overzicht van de momenteel gehanteerde tarieven.

Overzicht historische graven en geschiedenis van het kerkhof.