Onze gasten kunnen hier meer informatie vinden.

De geschiedenis van de Hervormde Gemeente Heeze is nauw verbonden met het Kasteel in Heeze. Vanaf 1659 werd het kasteel bewoond door protestantse kasteelheren, die actief bij de kerk betrokken waren en die veel arbeiders en pachters uit andere (protestantse) regio's naar Heeze lieten komen. Deze "immigranten" en hun nakomelingen vormen de oude kern van de gemeente. Aan het eind van de jaren vijftig van de 20ste eeuw werden de plaatsen steeds meer forensendorpen en groeide de kerkelijke gemeente.

Het kerkgebouw staat op de monumentenlijst en heeft een lange geschiedenis. De oudste gegevens zijn van midden 15de eeuw, evenals de kerkklok. Tevens herinneren de preekstoel (1621) en het rouwbord van Reinoud Diederik van Tuyll van Serooskerken (1784) aan een ver verleden.

 In 1988 kwam een federatieve samenwerking tot stand tussen de Hervormde Gemeente Heeze c.a. en de Gereformeerde Kerk te Heeze. Met ingang van 1 mei 2004 kwam landelijk de vereniging tot stand van de Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Aansluitend hebben beide kerkgenootschappen in Heeze zich eveneens verenigd tot de Protestanse Gemeente Heeze c.a. te Heeze.

de Protestantse Gemeente Heeze

De visie van de Protestantse Gemeente Heeze c.a. is dat zij een zelfstandig functionerende gemeente wil zijn:

  • Waar leden het geloof met elkaar willen delen
  • Waarvan de leden willen omzien naar elkaar
  • Die actief bezig is met haar naaste omgeving en de wereld.

U wordt van harte uitgenodigd om hierin mee te gaan.

Algemene informatie

De kerkelijke gemeente Heeze c.a. omvat een geografisch vrij uitgestrekt gebied ten zuidoosten van Eindhoven.
Het betreft de dorpen Heeze, Leende, Sterksel (samengevoegd tot gemeente Heeze-Leende), Maarheeze, Soerendonk en Gastel (alle drie behorende tot de gemeente Cranendonck)
het kerkgebouw staat in Heeze aan de Kapelstraat 50. Hier wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur de Eredienst gevierd.

Classis

De Protestantse Gemeente Heeze c.a. te Heeze behoort tot de Classis Peel- en Kempenland van de Protestantse Kerk in Nederland.